Kufa Ufufuko Jahannam

SHUSHA KITABU

Download (DOC)
Maoni

SURA ZA KITABU

< <
1 / total: 8
KUFA UFUFUKO JAHANNAM - Harun Yahya
KUFA UFUFUKO JAHANNAM
   Dibaji

Kuandaliwa kwa Kitabu hiki kumelenga kumpa msomaji picha halisi juu ya maisha ya Jahannam. Jahannam inawakilisha tabaka za Moto wenye mwako mkubwa utakaobabua na kuunguza miili ya viumbe walioishi duniani kwa kukana na kukiuka maamrisho ya Muumba. Maisha ya Motoni ni adhabu watayokapewa watu na majini ambao matendo yao hapa duniani yalikuwa maovu ya ukafiri, shirki, udhalimu na ufisadi.

Kitabu hiki kinatoa picha ya jumla na ya kweli juu ya Jahannam ili kuwapa khofu na woga wale wote watendao maovu hapa duniani. Ukumbusho huu umekusudiwa, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, uwe msukumo wa kuyaeleka mema ili iwe tashiwishi kwa kiumbe ya kujiokoa kutumbukia Jahannam ambalo ni umbile lenye jiografia ya kutisha. Maudhui ya kitabu hiki yamelengwa kumjenga msomaji aweze kuepuka makatazo na kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu(SW).

Dhana na taswira inayojengwa na maudhui ya kitabu hiki, ni njia za kumsaidia msomaji kuweza kuuchambua ukweli juu ya maisha haya. Inatarajiwa taswira hiyo iwe kichocheo cha kufanya utafiti wa kina ili kupata usahihi juu ya dhana, itikadi na maelezo mengi yatolewayo juu ya adhabu ya moto.

Kwa kuwa ufahamu juu ya maisha ya Motoni umezungukwa na hakika za kiimani, basi maelezo yaliyotolewa kitabuni humu yanawianishwa na maisha halisi ya ulimwengu huu. Kitabu hiki kimelenga kusaidia kumpa msomaji uhalisia wa kile ambacho amekuwa akikisikia na pengine kudhani na kuitakidi kuwa ni ngano au simulizi za watu wa zamani zisizo na uhalisia!

Tunamuomba Mwenyezi Mungu aikubali jitihada hii, atusamehe upungufu wetu na atie Tawfiiq maudhui ya kitabu hiki yafahamike vyema ili sote tuweze kuishi kulingana na atakavyo Muumba tuweze kujiepusha na adhabu mbaya ya Motoni.


    
1 / total 8
You can read Harun Yahya's book Kufa Ufufuko Jahannam online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Tengeneza kurasa yako ya nyumbani | Add to favorites | RSS Feed
Mambo yote yanaweza kuynakiliwa, kuchapwa na kusambazwa kwa kurejea katika kurasa hii
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya.www.harunyahya.com
page_top